مشاوره رایگان ۰۲۱-۸۸۶۱۷۳۶۶

سرویس و نگهداری مناسب در طول مدت استفاده از آسانسور و پله برقی جزو ضروریترین مسایل بعد از نصب و تضمین کننده کارکرد بدون نقص آسانسور و پله برقی میباشد . تیم سرویس و نگهداری این شرکت با اجرای اصولی و منظم خدمات سرویس و نگهداری همواره در تلاش برای کارکرد بدون نقص آسانسور میباشند و در صورت به وجود آمدن هر گونه خرابی در آسانسور سریعا به محل پروژه اعزام و شرایط کارکرد عادی اسانسور را فراهم می آورند.

خدمات مرتبط

فروش و نصب آسانسور

فروش و نصب پله برقی

بازسازی آسانسور های از رده خارج