آسانسور

پله برقی

پروژه ها

ما ارايه دهنده خدمات آسانسور در سراسر ايران هستيم.

شركت اروند فراز آسانبر با اجراي پروژه هاي مختلف در سراسر ايران افتخار ارايه خدمات فروش، طراحي، مشاوره، نصب، سرويس و نگهداري آسانسور و پله برقي در انوع پروژه هاي درماني، اداري و مسكوني در تمام نقاط كشور ميباشد. ما در آنجايي كه شما احتياج داريد حضور داريم.

طراحی و مهندسی

كليه آسانسورها و پله برقي هاي شركت اروند فراز آسانبر بر اساس محاسبات روز ايران و اروپا و سازگار با كاربري ساختمانهاي محل نصب ميباشد.اين شركت با تكيه بر علم مهندسين خود كليه موارد مورد نياز طراحي را در ابتداي پروژه انجان داده كه ماحصل آن نصب و بهره براداري بدون مشكل در آينده خواهد شد.

فروش و نصب

سرویس و نگهداری

مشاوره

آسانسور های بیمارستانی

شركت اروند فراز آسانبر متخصص اجراي آسانسورهاي بيمارستاني با استفاده از بهترين قطعات و تكنولوژي روز اروپا ميباشد . در اين آسانسورها طراحي بر اساس نوع ماربري در نظر گرفته شده و با توجه به حساسيت اين نوع اسانسورها شيوه نصب به گونه اي برنامه ريزي گرديده كه خرابي آسانسور به كمترين مقدار ممكن برسد.

گواهی ها