آسانسورهای خدماتی

این نوع از آسانسورها دارای حجم و ظرفیت محدود جهت جابه جایی اقلام در بین طبقات استفاده میگردد . اقلام مورد نیاز در این گونه آسانسورها به بوسیله سینی یا ترولی داخل آسانسور قرار میگیرند و با قابلیت کنترل و انتخاب طبقات از بیرون بدون نیاز به وجود فرد داخل اسانسور به طبقه مورد نظر ارسال میشوند . از موارد استفاده این نوع ار اسانسورها میتوان به بیمارستانها جهت حمل دارو ، اجناس استریل و …. یا در رستورانها جهت حمل غذا اشاره کرد . شرکت اروند فراز اسانبر توانایی ارایه این نوع از آسانسورها را به صورت کششی یا هیدرولیک با تکنولوژی روز دنیا را دارا میباشد .